Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Prinsipper for søk i interaksjonsdatabasen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Søk i interaksjonsdatabasen kan utføres ved å bruke substansnavn, substansspesifikke ATC-koder (f.eks. A10AB01), eller preparatnavn.

Det er også mulig å søke på utvalgte substanser som ikke er legemidler (for eksempel alkohol, grapefruktjuice, naturlegemidler som johannesurt), samt røyking. Ved å starte å skrive inn et navn eller en ATC-kode i substansfeltet, kommer det opp en nedtrekksmeny med alternativer som man kan velge fra.

En annen mulighet er å søke på gruppenivå, ved hjelp av ATC-koder på høyere nivåer, enten på annet nivå (for eksempel A10), tredje nivå (f.eks. A10A), eller fjerde nivå (for eksempel A10AB). Det kan også søkes ved hjelp av de tilsvarende navnene på ATC-gruppene (i dette eksemplet henholdsvis «Midler til diabetesbehandling», «Insuliner og analoger» og «Insuliner og analoger til injeksjon, hurtigvirkende»). I disse tilfellene kommer det opp treff både på interaksjoner som er klassifisert på gruppenivå i databasen og interaksjoner som er klassifisert på alle underliggende ATC-koder.

I noen tilfeller er det brukt gruppenavn som ikke er offisielle navn etter ATC-systemet, men som er praktiske enten fordi de ofte brukes i faglige sammenhenger, eller fordi de er nødvendige for å samle legemidler med fellestrekk som har ATC-koder fra ulike grupper. Noen slike eksempler er «NSAIDs, konvensjonelle», «Antacida», «Lavdoseantipsykotika», «Statiner», «Prevensjonsmidler med østrogen», «Betaagonister» og «Kalsium (perorale preparater)». Vær oppmerksom på at ved søk på disse navnene, vil bare interaksjoner som gjelder for hele den aktuelle gruppen komme opp og ikke interaksjoner som bare gjelder for enkeltmidler i gruppen.

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

fest@dmp.no