Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Ozempic

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Oppdatert leveringsinformasjon, gyldighet på tillatelse samt lagt inn mangel-ID
 • : Oppdaterte råd til leger og apotek, oppfordring om at leger bør forbeholde forskrivningen til diabetespasienter og at apotek bare utleverer legemidler for fire uker av gangen.

Det er mangel på diabeteslegemiddelet Ozempic og leveringssituasjonen er uforutsigbar. Derfor ber vi legene å forbeholde forskrivningen til diabetespasienter. Vi oppfordrer samtidig apotek til å bare levere ut legemidlet for fire uker av gangen.

Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid, og er godkjent til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2. 
 

Mangelen skyldes økt etterspørsel og utilstrekkelig forsyning. Mangelsituasjonen gjelder mange land i Europa, og DMP følger utviklingen tett. Det vil komme nye leveranser til Norge, men disse vil ikke være nok til å dekke behovet.  Leveringsutfordringene forventes vedvare i hele 2024.  

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes også andre blodsukkersenkende legemidler som fungerer godt for diabetespasienter. Legemiddelgruppen SGLT-2-hemmere, kan være et godt alternativ for mange. Denne vurderingen gjør legen. 

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg 1x1,5 ml, Ozempic 0,5 mg, 1x1,5 ml samt Ozempic 1 mg , 1x3 ml. Tillatelsene omfatter også pakninger med 3 ferdigfylte penner . 

 Det er ikke nødvendig med søknad om godkjenningsfritak.  DMP styrer ikke tilgangen på de utenlandske pakningene. 

Tillatelsen gjelder ikke andre legemidler med semaglutid som er markedsført i Norge (Wegovy og Rybelsus).  

Råd til apotek

 • Lever bare ut Ozempic for fire uker av gangen. 
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Informer pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning.  
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ozempic ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom Ozempic ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til leger

 • Forbehold forskrivningen til diabetespasienter 
 • Vurdér om pasienter kan bruke et annet blodsukkersenkende legemiddel. 
 •  Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel. 

Råd til pasienter

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.

 • Følg rådene fra lege og apotek.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg injeksjonsvæske kan utleveres på blå resept.

Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: T90
  • ICD: E11
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 01.12.2022

 

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ozempic injeksjonsvæske. Følg opplysningene i vedtak.

Se også Forsyningsproblemer - årsaker og tiltak

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Mediehenvendelser

Enhet for kommunikasjon

485 09 554

pressevakt@dmp.no