Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Administrasjon av etoposid med in-line filter kan gi overfølsomhetsreaksjoner

Publisert:

Endringer

Det er sett en økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av in-line filter under infusjon av etoposid. In-line filter skal derfor ikke benyttes ved administrasjon av etoposid.

Legemidler som inneholder etoposid brukes til behandling av ulike former for kreft hos voksne og barn, blant annet testikkelkreft, småcellet lungekreft og Hodgkins lymfom.

Enkelte kreftlegemidler krever bruk av in-line-filter under administrasjon. Disse filtersystemene består av ulike komponenter, og filterets hovedfunksjon er å fange opp partikler.

Studier har vist en økt risiko for infusjonsrelaterte overfølsomhetsreaksjoner når et in-line-filter brukes til administrasjon av etoposid. Den eksakte mekanismen bak denne reaksjonen er ikke kjent, men det antas at oppløsningsmidlene som brukes i legemidler som inneholder etoposid interagerer med filteret/infusjonssystemet og at komponenter (for eksempel mykgjørere) blir oppløst.

Produktinformasjonen for etoposid  blir nå oppdatert med informasjon om at in-line filter ikke skal brukes ved intravenøs administrasjon av etoposid.

Råd til helsepersonell

  • In-line-filtre skal ikke brukes ved intravenøs administrasjon av etoposid
  • Anbefalingene gjelder kun etoposid, ikke etoposidfosfat. Ved bruk av legemidler som inneholder etoposidfosfat skal filtre brukes i overensstemmelse med legemidlets produktinformasjon.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til onkologer, hematologer, barneleger, gynekologer, lungeleger, sykehusapotek og spesialsykepleiere ved cytostatikaenhetene på sykehus for å informere om denne risikoen.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no