Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Stortinget har vedtatt å endre § 6-6 i apotekloven slik at biotilsvarende legemidler kan bli byttbare i apotek.

Siden 2001 har apotek kunnet bytte mellom original og generika for syntetiske legemidler. Et enstemmig Storting vedtok nylig å endre apotekloven slik at bytte i apotek også blir mulig for biotilsvarende legemidler. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021.

Medisinbytte i apotek sparer pasientene og folketrygden for om lag 2 milliarder kroner hvert år – samtidig som pasienten får like god behandling. Lovendringen åpner for at en skal kunne oppnå lavere priser også på biologiske legemidler. Insuliner er eksempel på biologiske legemidler som folketrygden refunderer.

Et biotilsvarende legemiddel er en kopi av et allerede godkjent biologisk legemiddel (original). I 2006 åpnet EU/EØS-regelverket for at biotilsvarende legemidler kunne få markedsføringstillatelse. Dette gjorde at også biologiske legemidler kunne få priskonkurranse etter patentutløp, på samme måte som syntetiske legemidler. Helseforetakene har i mange år benyttet anbud for å få ned prisen på biologiske legemidler, men for at blåresept- og hvitresept-kundene også skal kunne nyte godt av lavere legemiddelpriser, er det nødvendig at biotilsvarende legemidler blir byttbare i apotek.

Bruken av biotilsvarende legemidler i Norge har økt siden 2006, særlig gjelder dette for legemidler som helseforetakene refunderer (H-reseptlegemidler) samt legemidler gitt til pasienter på sykehus. Det er derfor lang erfaring med at bytte mellom originale biologiske og biotilsvarende legemidler er trygt.1

Legemiddelverket vurderer nå biotilsvarende legemidler, på linje med syntetiske legemidler, for bytte i apotek. Legemiddelverket vurderer om det er trygt å sette legemidlene på byttelisten når en tar hensyn til

  • sykdom/pasientgruppe

  • ulikheter i administrasjonsutstyr

  • problemer ifm. pasient-forskjeller i opptak av legemidlet

Les mer om medisinbytte i apotek

 

1 Interchangeability of Biosimilars: A European Perspective

Se flere nyheter