Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Biotin kan påvirke laboratorietester utført i forbindelse med levotyroksinbehandling

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Inntak av biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester som undersøker stoffskiftet. Biotin kan føre til feilaktig lave eller feilaktig høye testresultater. Risikoen for påvirkning øker med høyere doser biotin.

Biotin er et B-vitamin som blant annet finnes i kosttilskudd og ulike helsekostprodukter. Inntak av biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester som undersøker stoffskiftehormoner. Lavt stoffskifte behandles som oftest med det kunstig fremstilte hormonet levotyroksin. Levotyroksin er virkestoffet i blant annet legemidlene Levaxin, Euthyrox og Levotyroksinnatrium Accord.

Ved målinger av skjoldkjertelens funksjon kan inntak av biotin føre til feilaktig lave eller feilaktig høye testresultater. Dette kan igjen føre til feilbehandling av pasienter som behandles med levotyroksin. Risikoen for påvirkning av resultatet øker med høyere doser biotin. Det er økende bruk av biotintilskudd i høyere doser og dermed økt risiko for feilbehandling basert på misvisende prøveresultater.

Råd til leger og helsepersonell

  • Spør rutinemessig pasienter om biotinbruk før du bestiller tyreoideafunksjonsprøver.

  • Når tyreoideafunksjonsprøver bestilles til pasienter som tar biotinholdige produkter, bør laboratoriet informeres. Alternative tester som ikke interferer med biotin bør brukes hvis dette er tilgjengelig.

  • Ved tolkning av resultater av laboratorietester må mulig biotininterferens tas i betraktning, særlig hvis laboratoriesvarene avviker fra det kliniske bildet.

Råd til pasienter

  • Informer legen og/eller laboratoriepersonell dersom du tar eller nylig har tatt et produkt som inneholder biotin.

  • Vær oppmerksom på at produkter som multivitaminer eller kosttilskudd for hår, hud og negler også kan inneholde biotin.

  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den

    nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Preparatomtale og pakningsvedlegg for levotyroksinholdige legemidler er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til endokrinologer, allmennleger, laboratoriepersonell og apotek.

Kontakt oss

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

40021107

Ingrid.Aas@dmp.no