Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bruk digitalt pakningsvedlegg!

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Tok ut tall for visning av pakningsvedlegg i Felleskatalogen pr 22.jan 2024 og satt inn tall pr dag for hele 2023.

Alle medisiner har et pakningsvedlegg med viktig informasjon om riktig bruk. Pakningsvedlegget ligger i medisinesken, men finnes også digitalt på felleskatalogen.no. De digitale oppdateres raskere, for eksempel om bivirkninger.

I Norge er den digitale kompetansen høy. En spørreundersøkelse viser at seks av ti kjenner til at pakningsvedlegg finnes digitalt. Av disse har 70 prosent lest det digitale.  

- Pakningsvedlegget inneholder viktig informasjon. De digitale er alltid oppdatert og lenker til mye nyttig informasjon for brukerne. Derfor anbefaler vi digitale pakningsvedlegg framfor de på papir, sier områdedirektør Dag Jordbru i Direktoratet for medisinske produkter, DMP.    

Riktig bruk

Digitale pakningsvedlegg er enkelt tilgjengelig via mobiltelefon og PC. I tillegg er det her lenker til mer informasjon, for eksempel til filmer med instruksjoner for riktig bruk. Ved å skanne koden som står på pakningen kommer man rett til oppdatert pasientinformasjon på felleskatalogen.no Du kan enkelt finne det digitale pakningsvedlegget ved å skanne strekkoden på medisinpakken. 

Myndighetene samarbeider nå med Legemiddelindustrien (LMI), Felleskatalogen, Apotekforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for å gjøre fordelene med digitale pakningsvedlegg bedre kjent. 

Krav om papir

Det er i dag krav om at alle medisiner som selges i Norge og andre land i det europeiske legemiddelsamarbeidet har papirinformasjon på landets eget språk vedlagt. Pakningsvedlegg på papir har begrensninger. Det tar blant annet lang tid å oppdatere dem, for eksempel trykking, pakking og distribusjon.  

Europeisk samarbeid  

Det pågår et europeisk samarbeid for å innføre digitale pakningsvedlegg. DMP ønsker at Norge går foran i arbeidet med å fjerne kravet om pakningsvedlegg på papir  Det vil gjøre det lettere for små land med få pasienter å bruke felles medisinpakninger og vise til digital informasjon. For eksempel kan et nordisk marked med felles medisinpakninger være mer attraktivt for legemiddelfirmaene. Dette kan bidra til at legemidler for små pasientgrupper, slik som barnelegemidler, bli mer tilgjengelige.  

Felleseuropeiske pakninger kan bidra til enklere distribusjon på tvers av land.  Dette vil gjøre det mer økonomisk interessant å selge produkter også i Norge og kan redusere legemiddelmangel. 

Digital kompetanse 

I Norge har de aller fleste har tilgang til internett på smarttelefon og/eller PC. Digital legemiddelinformasjon fra Felleskatalogen er godt kjent og brukes ofte hos norsk helsepersonell og mange pasienter. Brukerundersøkelser viser at Felleskatalogen er den mest brukte kilden til legemiddelinformasjon i Norge.  I 2023 hadde Felleskatalogens nettside visning av 23 500 digitale pakningsvedlegg pr. dag.