Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

DMP aktiv i europeisk prosjekt om felles standard for medisinske produkter

Publisert:

Endringer

UNICOM-prosjektet er et europeisk samarbeid for å understøtte implementering og utbredelse av en felles standard (ISO IDMP) på medisinske produkter.

Formålet er felles identifikator for alle legemidler i alle land, noe som vil bedre pasientsikkerheten og helsetjenestene.

DMP har deltatt sammen med mange europeiske kolleger for å legge til rette for deling av legemiddelinformasjon både i Norge og i EU.

Les mer om hva som har skjedd i prosjektet (engelsk): At the final days of UNICOM - the good work continues - Norwegian Medical Products Agency (dmp.no)  

Se flere nyheter

Kontakt oss

Tor-Arne Berg

Enhet: enhet for distribusjon av legemiddeldata

90159511

Tor-Arne.Berg@dmp.no