Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

EMA finner ikke sammenheng mellom bruk av GLP-1-analoger og selvmordstanker

Publisert:

Endringer

Europeiske legemiddelmyndigheter har undersøkt om legemidler mot diabetes og overvekt (GLP-1-analoger) gir risiko for selvmord, selvmordstanker og selvskading. Etter en grundig gjennomgang av dataene er konklusjonen at de ikke finner en sammenheng.

GLP-1-analoger er en gruppe legemidler som brukes til behandlingen av diabetes type 2 og overvekt. 

Gjennomgangen ble satt i gang i juli 2023 etter et fåtall meldinger om selvmordstanker og selvskading hos pasienter som brukte denne typen legemidler. Gjennomgangen omfatter følgende legemidler som brukes i Norge: Semaglutid (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), liraglutid (Saxenda, Victoza), dulaglutid (Trulicity). Hensikten var å vurdere om det var grunnlag for å fastslå en sammenheng mellom rapporter om selvmordstanker og selvskading og bruken av disse legemidlene. 

Ikke økt risiko 

Det er bivirkningskomiteen (PRAC) under de europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) som vurderer signaler om nye bivirkninger. DMP deltar i dette samarbeidet. Komiteen har vurdert bivirkningsmeldinger knyttet til bruk av GLP-1-analoger, og to studier som har brukt data fra elektroniske journalsystemer for å undersøke risikoen for selvmordstanker i store pasientgrupper med diabetes type 2 og overvekt.   

- I Norge har vi per 1. april mottatt og behandlet 23 meldinger om mistenkte bivirkninger som handler om selvmordstanker og selvskading. Det er mange overvektige og diabetespasienter som bruker GLP-1-analoger. Vi er derfor glade for det ikke er funnet noen sammenheng, og at det ikke ser ut til at selvmordstanker og selvskading forekommer oftere blant pasienter som bruker disse legemidlene sier overlege Sigurd Hortemo. 

- Vi minner om at pakningsvedlegget har informasjon om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. Har du plagsomme symptomer og lurer på om de kan skyldes bruk av legemidler, bør du ta kontakt med fastlegen for en vurdering, oppfordrer Sigurd Hortemo. 

Fakta

GLP-1-analogene som brukes i Norge er Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Victoza, Saxenda og Trulicity.  Victoza, Ozempic og Trulicity er godkjent for behandling av diabetes type 2, mens Wegovy og Saxenda er godkjent for vektkontroll i kombinasjon med redusert kaloriinntak og fysisk aktivitet. Det er kjent at Ozempic også brukes for vektkontroll.  
 

Les pressemeldingen fra EMA 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Sigurd Hortemo

Enhet: enhet for riktig legemiddelbruk

97118004

Sigurd.Hortemo@dmp.no