Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

EMA fortsetter arbeidet med å granske de sjeldne tilfellene

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Sikkerhetskomiteen hos det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har i dag vurdert de sjeldne og svært alvorlige hendelsene etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Slike tilfeller blir nå omtalt i preparatomtalen.

EMA sier i en pressemelding at de mener vaksinens effekt veier opp for risikoen for disse sjeldne, men alvorlige tilfellene.

Les mer: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets

Vaksinen har fortsatt en betinget godkjenning og det er opp til hvert enkelt land om de ønsker å bruke vaksinen. Det er FHI som gir anbefaling om videre bruk av vaksinen i Norge.

- Det er veldig trist at unge friske mennesker har blitt så alvorlig syke og at vi også har sett dødsfall etter vaksinering. Disse tilfellene er sjeldne, men svært alvorlige. Legemiddelverket mener at vi ikke kan utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen, forteller Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket.

Flere tilfeller i Norge

Det er nå totalt fem tilfeller med kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater som er innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS), en av disse er dessverre død. I tillegg er en ung person fra Tynset død av hjerneblødning (kombinert med lavt antall blodplater).

Det kliniske miljøet ved OUS, Rikshospitalet mener dette skyldes en kraftig immunrespons av vaksinen. Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

Når skal lege oppsøkes?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksomme på.

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

22 89 77 00

redaksjonen@dmp.no