Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Endret vedlikeholdsdose av Nulojix (belatacept): Risiko for feilmedisinering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Produksjonsprosessen for Nulojix skal endres. Vedlikeholdsdosen for Nulojix økes fra 5 mg/kg til 6 mg/kg hver 4. uke. Nulojix fra ny og gammel produksjonsprosess vil være på markedet samtidig fra 10.10.2022 og et par måneder frem i tid.

Nulojix (i kombinasjon med kortikosteroider og en mykofenolsyre (MPA)) er indisert som profylakse mot transplantatavstøtning hos voksne nyretransplanterte. Produksjonsprosessen for virkestoffet i Nulojix (belatacept) er endret. Dette er beskrevet som en endring fra prosess C (nåværende prosess) til prosess E (ny prosess). Eliminasjonen av belatacept som er produsert med prosess E er raskere enn for prosess C. For å kompensere for den raskere eliminasjonen av belatacept med prosess E, er vedlikeholdsdosen økt fra 5 mg/kg til 6 mg/kg.

Råd til helsepersonell

  • Kontroller dosen for Nulojix nøye. Det er viktig å gjøre korrekte justeringer for vektbaserte doseberegninger for å unngå feil dosering.

  • Doseringen under induksjonsfasen (det vil si de første fire månedene etter transplantasjon) er uforandret (10 mg/kg).

  • Vær oppmerksom på at det er gjort endringer på ytterpakningen, etiketten på hetteglasset og i produktinformasjonen til Nulojix. Dette skal gjøre det lettere å se hvilke pakninger som kommer fra den nye produksjonsprosessen.

Råd til pasienter

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i nyremedisin og transplantasjonskirurgi .

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no