Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Endringer i refusjon for Ozempic

Publisert:

Endringer

Fra 1. juli 2024 må leger søke om individuell stønad for at diabetespasienter skal få Ozempic på blå resept. Dette er ett av flere tiltak for å gi bedre tilgang til medisinen til de pasientene som trenger den mest.

Det har lenge vært stor etterspørsel og uforutsigbar levering av Ozempic. I tillegg har mange pakninger blitt utlevert på blå resept til pasienter som ikke har krav på det. 

Individuell stønad fra 1. juli 

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å overføre Ozempic fra forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad på blå resept. Dette gjøres for å sikre at diabetespasientene som oppfyller vilkårene får den behandling de har krav på. Fra 1. juli må pasienter med blåresept ha et vedtak fra Helfo for å fortsatt få dekket behandlingen med Ozempic. 

– For at legen skal få bedre tid til å søke om stønad for sine pasienter er det innført en overgangsordning. Det betyr at du ikke trenger å kontakte lege i ferien. Du kan bruke blåresepten du allerede har frem til 22. september 2024. Dersom legen ønsker å søke med én gang har Helfo åpnet for det, sier overlege Sigurd Hortemo i DMP.

Se informasjon fra Helfo om søknadsløsningen

DMP anbefaler fortsatt at apotek bare leverer ut Ozempic for fire uker av gangen.

Vilkår for å få dekket behandling med Ozempic 

Det har alltid vært vilkår til forskrivning på blå resept. 

For å få individuell stønad er det en forutsetning at: 

  • Ozempic brukes i kombinasjon med minst ett annet legemiddel med innhold av metformin eller sulfonylurea eller insulin.   
  • Pasienten før bruk av Ozempic har prøvd minst ett av de nevnte legemidlene i høyeste tolererbare dose uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.  

Pasienter som oppfyller vilkårene og tidligere har hatt blå resept, har fortsatt rett på det.

Se fullstendige vilkår hos Helsedirektoratet

Stønad til flere diabeteslegemidler

Fra 1. juli kan diabetespasienter også få individuell stønad til behandling med Rybelsus. Det er tabletter som inneholder semaglutid, det samme virkestoffet som i Ozempic. Det er samme vilkår for individuell stønad som for Ozempic. 

 – Dersom pasienten oppfyller vilkårene, må legen sammen med pasienten vurdere hva som er den beste løsningen, en sprøyte Ozempic hver uke eller en tablett Rybelsus hver dag, sier Hortemo.

Utenlandske pakninger

Fra 1. juli 2024 gis det ikke refusjon for utenlandske pakninger. Disse har vært opptil sju ganger dyrere enn norske pakninger og har belastet folketrygden uforholdsmessig mye.  For å kompensere for at det blir færre pakninger tilgjengelig, tilbys også Rybelsus på blå resept.   

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no