Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Unngå feil bruk av flått- og insektsmidler på dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Mange dyreeiere kjøper utstyr og midler for å forebygge eller redusere flåttangrep og insektplager. Feil bruk kan gi dyret alvorlige skader og bivirkninger.

Slike produkter deles inn i to grupper: legemidler og biocider (kjemiske stoffer som dreper levende organismer). Legemiddelverket forvalter regelverket for legemidler, mens Miljødirektoratet forvalter regelverket for biocider.

Legemiddelverket og Miljødirektoratet fraråder bruk av legemidler og biocider på en annen måte enn det som er det godkjente bruksområdet og bruksmåten som produsenten har beskrevet.

Kontakt veterinær for riktig behandling

I Norge regnes de fleste produkter til forebyggende behandling av flått på dyr som legemidler. Dette gjelder både midler som har en rent frastøtende effekt på flåtten og de som har drepende effekt på flått som setter seg på dyret. Parasittangrep på dyr regnes som sykdom. Trenger du forebyggende flåttbehandling til ditt dyr bør du kontakte en veterinær.

Produkter som påføres dyr for å forebygge eller redusere insektplager (for eksempel mygg, knott og klegg) kan være legemidler eller biocider. Dette er avhengig av innholdsstoffer og påstander om hvilken effekt produktet har.

Ikke bruk produkter for omgivelsene på dyr

Det finnes også biocid-produkter som ikke skal påføres selve dyret, men omgivelsene (for eksempel insektsspray som skal sprayes i fjøs uten dyr tilstede). Legemiddelverket og Miljødirektoratet kjenner til at slike produkter likevel har blitt omtalt som at de er trygge å bruke på dyr.

Bruk av legemidler og biocider på en annen måte enn produktet er ment til, kan gi alvorlige skader og bivirkninger for dyret. Dette gjelder særlig hvis produkter som bare er godkjent til bruk i omgivelsene, brukes direkte på dyr.

Alle biocidprodukter som skal selges, importeres eller brukes i Norge, må på sikt ha en godkjenning fra Miljødirektoratet. Kravet om godkjenning innføres gradvis og gjelder foreløpig kun for noen biocidprodukter.

Regelverket for legemidler og biocider

Medisinske påstander, som lovnader om effekt mot og behandling av sykdommer og sykdomstilstander, er forbeholdt legemidler. Slike påstander kan ikke benyttes på biocider.

Det kreves markedsføringstillatelse for omsetning av legemidler, og for de aller fleste vil det være nødvendig med en resept fra veterinær. Legemidler mot flått selges kun på apoteket.

For å få markedsføringstillatelse må produsenten sende inn omfattende dokumentasjon på kvalitet, sikkerhet, effekt og bruksmåte av legemidlet. Dette sikrer at legemidler er trygge å bruke når de brukes i slik markedsføringstillatelsen åpner for.

Virksomheter som gjør biocidprodukter tilgjengelige på det norske markedet, er ansvarlig for at produktene er effektive og ikke utgjør en uakseptabel risiko når de brukes i tråd med bruksbeskrivelsen. Gradvis innføres det nå krav om godkjenning fra Miljødirektoratet for biocidprodukter som skal selges, importeres og brukes i Norge. Foreløpig gjelder kun kravet om godkjenning for noen biocidprodukter.

Et produkt som kun er godkjent for bruk i omgivelsene, skal ikke brukes på selve dyret.

Vær oppmerksom på at regelverket for eksempel i USA kan være annerledes enn i Europa/EU.

Se flere nyheter