Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Første EU-liste over kritisk viktige legemidler publisert

Publisert:

Endringer

EU-kommisjonen og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har blitt enige om en felles liste over legemidler som er kritisk viktige for helsetjenesten. Disse vil følges ekstra nøye for å unngå forsyningsproblemer.

Listen er utarbeidet på grunnlag av innspill fra nasjonale myndigheter og består av over 200 virkestoff for legemidler til mennesker, som er viktige for helsetjenesten i EU/EØS-området.  Den revideres årlig og erstatter ikke allerede eksisterende lister i nasjonale medlemsland. 

-    At et legemiddel står på denne EU-listen betyr ikke at de er ekstra utsatt for mangel, men at de overvåkes nøye med hensyn til forsyningssikkerhet. Listen er et verktøy i det forebyggende arbeidet. Når EU-kommisjonen skal analysere sårbarheter i forsyningskjeden og vurdere tiltak, er det nyttig med en felles liste over prioriterte legemidler, sier direktør Audun Hågå.

Les mer om hvordan listen er utarbeidet i pressemeldingen fra EMA

Ett av flere tiltak

EU-kommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for styrke helseberedskapen i Europa. EMAs mandat er utvidet med et større ansvar for kriseberedskap og håndtering, noe som også forplikter EU/EØS-landene til koordinering og godt samarbeid. Felles liste over kritiske legemidler er et av flere tiltak og et eksempel på et slikt samarbeid.

Beredskap i Norge

Legemiddelberedskapen ble styrket under pandemien. Beredskapslageret kan bidra til å unngå alvorlige mangelsituasjoner for kritiske legemidler. I løpet av pandemien ble det satt i gang oppbygging av et beredskapslager for kritisk viktige legemidler. Helsedirektoratet har i dag ansvaret for dette. Det nye Direktoratet for medisinske produkter vil etter hvert få et overordnet ansvar for legemiddelberedskapen.

Les mer:

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no