Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Frokostseminar: Anbudspiloten - erfaringer så langt

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Onsdag 7. juni inviterer vi til frokostseminar om arbeidet med anbudspilot for PCSK9-hemmere.

Sammen med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har vi siden 2022 gjennomført og evaluert en anbudspilot for en gruppe kolesterolsenkende legemidler, såkalte PCSK9-hemmere.

I årene fremover vil det stadig komme nye grupper av kostbare legemidler som byr på utfordringer knyttet til prioriteringer og ressursbruk. Anbud på legemidler på blå resept skal bidra til rask tilgang til innovative legemidler.

På seminaret vil du få høre mer om erfaringer og kunnskap som både vi og ulike samarbeidsaktører har høstet så langt og hvordan anbud bidrar til å oppfylle legemiddelpolitiske mål. Velkommen!

Tid og sted

Onsdag 7. juni fra kl. 0830 til 1030 i Legemiddelverkets kantine, Grensesvingen 26 på Helsfyr. Enkel frokostservering fra kl. 0830.

Seminaret streames, og legges ut på våre nettsider i etterkant. Det vil ikke være mulig å stille spørsmål ved digital deltakelse.

Påmelding

Påmelding via eksternt skjema, påmeldingsfrist 2. juni.

For de som deltar digitalt vil lenke til arrangementet sendes ut i forkant.

Program

Starter kl.0900

Velkommen ved Legemiddelverket

Pasient- og legeperspektivet ved overlege Anne Grete Semb på Diakonhjemmet sykehus

Pasientperspektivet ved brukerrepresentant i Helse Sør-Øst Øystein Kydland

Gjennomføring av anbudet ved Erik Sagdahl og Sara Reinvik Ulimoen fra Sykehusinnkjøp HF

Evaluering av anbudspiloten ved prosjektleder i Legemiddelverket Hallstein Husbyn

Spørsmål og samtale mellom de fremmøtte

Avsluttes kl. 1030

Kontakt oss