Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Gjentatt administering av Gliolan skal unngås ved forsinkelse av kirurgiske inngrep

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Ved utsettelse av kirurgiske inngrep i mer enn 12 timer der Gliolan (5-aminolevulinsyre) er administrert, bør inngrepet flyttes til dagen etter eller senere.

Gliolan (5-aminolevulinsyre, 5-ALA) blir omdannet til lysende kontrast i kroppen og brukes til å gjøre kreftvev og svulster i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) synlig under kirurgiske inngrep hos voksne. Mengden av lysende kontrast når maksimal konsentrasjon etter 4 timer, men synker raskt over de neste 20 timene, og er ute av kroppen etter 48 timer. Ved anbefalt dose gir det kontrast for synliggjøring av kreftvev i minst 9 timer.

Det kan oppstå situasjoner som hindrer pasienten i å komme til operasjonsrommet, og dette kan skape usikkerhet om operasjonen kan bli utført i det gjenværende tidsvinduet. På grunn av denne usikkerheten bør inngrep flyttes til dagen etter eller senere hvis inngrepet blir utsatt i 12 timer eller mer. I slike tilfeller kan en ny dose med Gliolan administreres 2-4 timer før anestesi. Gjentatt administering av Gliolan på samme dag anbefales ikke, siden det ikke finnes informasjon om sikkerheten av tidlig gjentatt dosering.

Råd til leger

  • Dersom kirurgiske inngrep utsettes i mer enn 12 timer og Gliolan er administrert, bør inngrepet flyttes til dagen etter eller senere. Det kan tas en ny dose av Gliolan 2-4 timer før anestesi.

  • Gjentatt administrering av Gliolan (5-ALA) på samme dag skal unngås, ettersom det ikke finnes tilgjengelige data om sikkerheten av en gjentatt dose, eller spesifisiteten av fluorescens ved gjentatt administrasjon samme dag.

  • Det er ikke kjent hvor lenge effektiv fluorescens vedvarer i tumorceller forbi tidsvinduet med lysende kontrast.

  • Nevrokirurger minnes om at fluorescens kan oppstå metastaser, inflammasjon, CNS-infeksjon (sopp- eller bakterieabscess), lymfom, reaktive endringer eller nekrotisk vev, og indikerer da ikke forekomst av gliomceller. Ikke-fluorescerende vev i operasjonsfeltet utelukker imidlertid ikke tilstedeværelse av tumor i infiltrasjonssonen hos pasienter med gliom.

Meld bivirkninger til Legemiddelverket via nettskjema.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til alle nevrokirurger for å informere om dette.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no