Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring – endring i forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

Endringer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DMP på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2713 om utpeking av EU-referanselaboratorier for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

Forordningen er foreslått gjennomført i forskrift 9. mai 2021 nr. 1476 om medisinsk
utstyr.

Høringsfristen er satt til 3. juli 2024, jf. utredningsinstruksen punkt 3.3 og veileder til
utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til DMP og merkes med saksnummer 24/10023. 

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Høringsnotat (pdf)

Høringsliste (pdf)

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no