Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring om endring av narkotikaforskriften – forlenget høringsfrist

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ut høring på forslag til endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften) §18 og §19. Frist for høringsinnspill er satt til 20. mai 2020.

Narkotikaforskriften § 18 gir hjemmel for gebyr for arbeidet med narkotikasertifikater. Hjemmelen har til nå ikke vært benyttet. I høringen foreslås størrelse på gebyret.

Narkotikaforskriften § 19 inneholder krav om legeerklæring ved medbringing av narkotiske legemidler til Norge. I høringen foreslås mer detaljerte krav til legeerklæringen.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev

Høringsnotat

- mal for

legeattest

(omtalt i høringsnotatet)

Høringsinstanser

Relevante regelverk: 

Forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften)

Høringsfrist: 20. mai 2020

Se flere nyheter