Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - endringer i dopingforskriften

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sendte den 10.mai 2022 et forslag på høring om endring av dopinglisten jf. Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler.

Det er forslag om å fjerne to stoffer fra dopinglisten – salbutamol og terbutalin.

I tillegg er det forslag om å føre opp tre nye stoffer på dopinglisten – RAD140, LGD4033 og ostarin.

Høringen inneholder også forslag om en korrigering slik at den innledende setningen i selve listen samsvarer med dens henvisning til forskriften § 1 bokstav b.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Relevant regelverk:

Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler

Høringsfrist: 1.september 2022

Se flere nyheter