Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring – forslag om oppføring av nye stoffer på narkotikalista

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har 15. juni 2023 sendt på høring et forslag om oppføring av stoffene fenibut, kratom og kratoms tilhørende alkaloider mitragynin og 7-hydroksymitragynin (7-HMG) på narkotikalisten i Forskrift om narkotika.

Substansene fenibut og kratom med tilhørende alkaloider antas å ha lignende effekt som andre stoffer, planter og droger som kommer inn under konvensjonene.

Fenibut, kratom og kratoms tilhørende alkaloider mitragynin og 7-hydroksymitragynin (7-HMG) foreslå oppført på narkotikalisten.

Høringsfrist 15. september 2023

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Se flere nyheter