Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - forslag til endring i forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1194 om utvidede overgangsregler for visse produkter uten et medisinsk formål.

Forordning (EU) 2022/2346 gir overgangsregler for produkter uten medisinsk formål. Overgangsreglene gjelder for produkter

  • hvor det må gjennomføres klinisk utprøving,

  • hvor fremgangsmåten for samsvarsvurdering krever medvirkning fra et meldt organ,

  • som er omfattet av et sertifikat i samsvar med direktiv 93/42/EØF.

Forordning (EU) 2023/1194 utvider disse overgangsreglene. Formålet med forordningen er å tilpasse overgangsreglene for produkter uten medisinsk formål til endringene i forordning (EU) 2023/607, som utvider overgangsreglene i forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Forordningen er foreslått gjennomført i forskrift 9. mai 2021 nr. 1476 om medisinsk utstyr.

Høringsfristen er satt til 2. oktober 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 23/03395. Statens legemiddelverk gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill er offentlige etter offentleglova og kan bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsdokumenter

Høringbrev (pdf)

Høringsnotat (pdf)

Høringsliste (pdf)

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no