Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - forslag til oppføring av ny generisk gruppe på narkotikalisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har sendt et forslag på høring, om oppføring av en generisk nitazengruppe på narkotikalisten i Forskrift om narkotika.

Nitazener er syntetiske opioider som antas å være svært potente selv ved lave doser, ha stort misbrukspotensiale og være dødelige selv ved lave doser.

Av hensyn til folkehelsen er det viktig å få disse stoffene regulert som narkotika.

Den foreslåtte generiske gruppen vil blant annet omfatte stoffene protonitazen og etazen.

Høringsfristen er 17.mars 2023.

Dokumenter:

 

Høringsbrev

 

 

Høringsnotat

 

 

Høringsliste

 

Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften)

Se flere nyheter