Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring om endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender ut høring på forslag til endring i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. Dette for å inkludere biologiske legemidler i trinnprissystemet. Høringsfristen er 3. juni 2021.

Legemiddelverket sender i dag ut høring på forslag til endring i legemiddelforskriften §12-14, §12-15, §12-16 og blåreseptforskriften §8. Forslaget innebærer å inkludere biologiske legemidler i trinnprissystemet, samt fastsetting av konkrete kuttsatser ved trinnpris.

Høringsdokumenter:

Relevante regelverk:

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften)

Forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Høringsfrist: 3. juni 2021

Høringsinnspillene

Se flere nyheter