Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring – oppføring av to nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Legemiddelverket sendt på høring et forslag om gjennomføring av EU-forordning (EU) 2022/1518 om narkotikaprekursorer i norsk rett.

Forslaget innebærer at to nye stoffer blir regulert av forskrift 12. februar 2010 om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). De to stoffene er vedtatt oppført av EU-kommisjonen.

Oppføringen innebærer blant annet at handel med de aktuelle stoffene blir regulert og krever tillatelse fra Legemiddelverket.

Høringsdokumenter:

Relevant regelverk:

Høringsfrist: 20. desember 2022

Se flere nyheter