Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kartlegging av alle landets apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Lagt til oversikt over spørsmålene i undersøkelsen.

Direktoratet for medisinske produkter sender 5. februar ut en spørreundersøkelse til alle landets apotek. Vi ber om at alle apotekene besvarer undersøkelsen innen 19. februar.

Som en del av det overordnede tilsynet med apotekene gjennomfører Direktoratet for medisinske produkter en kartlegging av ulike forhold ved alle landets apotek. Vi ber derfor apoteker/bestyrer, eventuelt stedfortreder ved apoteket, svare på spørsmålene i denne kartleggingen.

Oversikt over spørsmål uten betingelser (PDF)

Oversikt over spørsmål med betingelser (viser hva utfyller skal svare på avhengig av svar på foregående spørsmål) (PDF)

E-postinvitasjon

Hvert apotek mottar en e-postinvitasjon til å delta i undersøkelsen, og det er viktig at apoteket deltar via invitasjonen det selv har mottatt. Husk å sjekke spamfilteret i e-postprogrammet dersom e-posten ikke kommer frem. Send e-post til tilsyn@dmp.no dersom apoteket likevel har problemer med å motta invitasjonen. 

Vi minner om at denne kartleggingen er å betrakte som en tilsynsaktivitet som apoteket derfor plikter å medvirke til, jf. apotekloven §§ 8-1 og 8-2. 

Frist for innsending av svar er 19. februar 2024. 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no