Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelverket får medhold i vedtak om ulovlig reklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Helse- og omsorgsdepartementet gir Legemiddelverket medhold i vedtak om stans av ulovlig legemiddelreklame fra Dr. Dropin.

I november i fjor varslet Legemiddelverket vedtak til Dr. Dropin med pålegg om retting av ulovlig reklame, da vi oppdaget ulovlig reklame for aknebehandling på nettsidene deres.

- Regelverket for legemiddelreklame skal sikre en riktig, trygg og rasjonell bruk av legemidler. Virksomheter kan markedsføre helsetjenestene sine, men ikke knytte informasjon om reseptpliktige legemidler opp til dette. Det er også alvorlig at slik reklame er lett tilgjengelig for barn og unge under 18 år, påpeker seniorrådgiver Christel Nyhus i Legemiddelverket.

Les mer: Om lovverket for legemiddelreklame – hva er ulovlig?

Legemiddelverket kan gi overtredelsesgebyr

Dersom markedsføringen bryter med reklameregelverket for legemidler, har Legemiddelverket mulighet til å sanksjonere mot virksomheter og privatpersoner ved å gi overtredelsesgebyr. Virksomheter kan få bøter på opptil 15G som er rundt 1,6 millioner kroner.

Les mer: Ulovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyr

Flere vurderinger

Etter å ha mottatt varselet ba Dr. Dropin om veiledning av Legemiddelverket og fikk besvart spørsmål om regelverket. Noen dager senere opplyste Dr. Dropin om at nettsidene var endret i henhold til varselet. Etter ny gjennomgang vurderte vi det slik at det fremdeles forelå misvisende og ulovlig reklame.

I desember ble det derfor fattet vedtak om stans av ulovlig legemiddelreklame og tvangsmulkt. Dr. Dropin valgte å klage på vedtaket.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå behandlet klagen og gir oss medhold på alle punkter.

- Vi er glad for at departementet støtter oss i våre vurderinger, sier Nyhus.

Tips oss

Du kan tipse oss om du mener du har sett ulovlig reklame og markedsføring av legemidler. Tipsene sendes anonymt.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no