Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelverket har mottatt to meldinger om dødsfall hos pasienter på OUS

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er tidligere meldt om fem pasienter med kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater innlagt ved OUS etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. En døde tidligere i uken, nå er det meldt om ytterligere to dødsfall.

Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. EMAs sikkerhetskomite (PRAC) har bestemt at slike tilfeller nå blir omtalt i preparatomtalen og pakningsvedlegget.

Les om hva vaksinerte bør være oppmerksomme på:

AstraZeneca-vaksinen - Når skal lege oppsøkes?

Slik undersøkes de sjeldne tilfellene

Legemiddelverket og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter å gå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Legemiddelverket rapporterer alle tilfeller i Norge videre til europeiske legemiddelkontoret (EMA) og WHO.

Det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, er ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene som brukes i Norge.

Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus samarbeider nå om grundige undersøkelser av disse tilfellene.

Se flere nyheter