Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 1. mars 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 11,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 57 858 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 29 465 meldinger behandlet. 5 589 er klassifisert som alvorlige og 23 876 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere.

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.

Rapporten er basert på bivirkningsmeldinger som er mottatt og behandlet innen 1. mars 2022. Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.

Meldinger om gravide følges ekstra nøye

I Norge har vaksinasjonsdekningen blant gravide økt de siste seks månedene. Blant kvinner som fødte i januar var 70 % vaksinert mot covid-19. Vi har mottatt og behandlet 118 meldinger om hendelser relatert til svangerskap, fødsel og nyfødte der mor er vaksinert. Meldinger som gjelder gravide blir ofte automatisk klassifisert som alvorlige. De aller fleste meldingene handler om komplikasjoner som er vanlige under svangerskap, som for eksempel spontanaborter og blødninger. Dersom dette skjer i tidsmessig sammenheng etter vaksinasjon, er det ikke uventet at vi får slike meldinger. Studier viser ingen økt risiko for spontanabort etter vaksinasjon.

- Vi opplever at helsepersonell har lav terskel for å melde og informere oss om hendelser etter vaksinasjon slik at vi kan følge opp. Vi er ekstra oppmerksomme på meldinger hos gravide. Sammen med Folkehelseinstituttet gjør vi løpende undersøkelser for å sjekke om det er økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner eller sykdom hos mor og barn der mor er vaksinert, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Det er tett kontakt med kliniske fagmiljø både i Norge og internasjonalt for å fange opp informasjon, blant annet fra fødselsregistre. Det er så langt ikke vist noen økt forekomst av komplikasjoner i svangerskapet eller sykdom hos nyfødte etter vaksinering av mor.

Gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom som kan gi alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Det er meldt om alvorlig sykdom hos gravide også etter smitte med omikron. FHI anbefaler derfor at gravide vaksineres.

Råd og informasjon for gravide og ammende (FHI.no)

Meldinger om barn og ungdom

Behandling av meldinger om mistenkte bivirkninger hos barn og ungdom er høyt prioritert. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Per 1. mars er det satt over 464 000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 1. mars 2022, har vi mottatt og behandlet 498 meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse er 71 klassifisert som alvorlige. Dette inkluderer seks meldinger om hjertebetennelser, perikarditt og myokarditt.

79 % av meldingene om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen er fra jenter. Flere meldinger gjelder menstruasjonsforstyrrelser. De fleste er klassifisert som lite alvorlige. 

Så langt er 5 230 i aldersgruppen 5 til 11 år vaksinert. Vi har mottatt og behandlet under ti meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldergruppen. 

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no