Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 10. august 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 25044 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 14708 meldinger behandlet. 2291 er klassifisert som alvorlige og 12417 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn 5, 8 millioner doser er satt. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Nye råd om dose to til vaksinerte som har fått hjertebetennelse 

Det er sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med Comirnaty eller Spikevax . Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år. Det er foreløpig ikke kjent om de som har gjennomgått perikarditt eller myokarditt etter første dose har risiko for gjentagelse etter andre dose, og som et føre var-prinsipp anbefaler Folkehelseinstituttet at personer som har fått disse betennelsestilstandene etter første dose bør avstå fra dose to.

- Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Det er i Norge per 10. august 2021 meldt om 90 tilfeller av perikarditt og 30 tilfeller av myokarditt.

Perikarditt og myokarditt omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna).

Les mer om koronavaksiner og hjertebetennelse

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no