Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 14. desember 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 9,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 45 153 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 24 369 meldinger behandlet. 4 203 er klassifisert som alvorlige og 20 166 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Første publisering etter nyttår blir i uke 1. Vi jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Informer om dose i meldingen

Det er så langt satt over 7,3 millioner doser med Comirnaty (Pfizer/BioNtech) og mer enn 1,6 millioner doser med Spikevax (Moderna) i Norge. Per 14. desember har over 1 million fått en tredje dose eller oppfriskningsdose. Se vaksinasjonsstatistikk fra FHI.

– Det er foreløpig ikke sett andre bivirkninger etter tredje dose eller oppfriskningsdose enn de vi har sett etter første og andre dose. Det er svært nyttig at helsepersonell og vaksinerte oppgir hvilken dose bivirkningsmeldingen gjelder, sier overlege Ingrid Aas ved Legemiddelverket.

Se også: Takk ja til oppfriskningsdosen når du får tilbud (fhi.no, FHI har avpublisert nyheten) 

Menstruasjonsforstyrrelser

Vi har så langt behandlet 2 379 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. 215 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige.

I tillegg har vi fått 178 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 172 av disse er klassifisert som alvorlige. Uventede underlivsblødninger etter overgangsalder klassifiseres alltid som alvorlige dersom de oppstår mer enn ett år siden siste menstruasjon.

– Vi vet foreløpig ikke om kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser ved første eller andre dose, har økt risiko for å oppleve dette igjen ved en tredje dose eller oppfriskningsdose. FHI sin store pågående studie vil gi oss mer kunnskap og vi venter på resultater fra denne, forteller Aas.

Les mer om hvordan dette følges opp:

Meldinger om mistenkte bivirkninger hos ungdom fra 12 til 17 år

Behandling av bivirkningsmeldinger i aldersgruppen 12-17 år er høyt prioritert. 16 og 17-åringer vaksineres nå med andre dose. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Per 14. desember er det satt over 417 000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 14. desember 2021, har vi mottatt og behandlet 328 meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse er 43 klassifisert som alvorlige. Vi har så langt mottatt én melding om perikarditt og én melding om myokarditt.

Over 75% av bivirkningsmeldingene i denne aldersgruppen er fra jenter. En stor andel av meldingene gjelder menstruasjonsforstyrrelser og hodepine. Flesteparten av meldingene er klassifisert som lite alvorlige.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no