Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 17. august 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at 6,1 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 26 498 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 15 228 meldinger behandlet. 2 350 er klassifisert som alvorlige og 12 878 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Slik jobber vi med meldingene

Legemiddelverket har styrket bemanningen i flere omganger for å kunne behandle mottatte bivirkningsmeldinger. Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene i bivirkningsrapporten et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

- Hver dag screenes alle nye meldinger slik at vi får oversikt. På den måten kan vi fange opp meldinger om mulige bivirkninger som ikke er kjent fra før eller som det er spesielt viktig å prioritere i saksbehandlingen. Alle meldinger vi mottar blir lest, påpeker overlege Sigurd Hortemo.

Les mer om hvordan bivirkninger av koronavaksiner overvåkes.

Langvarige bivirkninger

Det er foreløpig lite kunnskap om eventuelle langvarige bivirkninger etter koronavaksinasjon. Legemiddelverket har fått meldinger om symptomer som har vart i flere uker, for eksempel meldinger om hodepine.

Hodepine etter vaksinering er vanlig, og det er enda ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig hodepine. Bivirkningsmeldingene gir et øyeblikksbilde og vi vet derfor ikke om symptomene til pasienten er vedvarende. Det kan derfor være nødvendig at legen melder på nytt med oppdaterte opplysninger.

- De som har symptomer i mange uker etter vaksinering bør kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker til for eksempel langvarig hodepine. Legen har erfaring og kunnskap om pasienten og kan gi oss utfyllende informasjon som er nødvendig for å vurdere eventuell sammenheng med vaksine, sier overlege Sigurd Hortemo.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no