Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 22. november 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 12,1 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 60 924 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 52 076 meldinger behandlet. 7 373 er klassifisert som alvorlige og 44 703 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere. 

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger. 

Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering. 

Rapport med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (basert på bivirkningsmeldinger som er mottatt og behandlet innen 22. november 2022)

Oppfriskningsdoser med variantvaksiner

Regjeringen har bestemt at flere skal få muligheten til å ta ny oppfriskningsdose (fjerde dose). Det er nå et tilbud til personer i aldersgruppen 18-64 år som ønsker det. Folkehelseinstituttet har tidligere anbefalt at de over 65 år, personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom, og gravide i 2. og 3. trimester å ta en ny oppfriskningsdose.

Per 22. november er det satt nesten 270 000 doser av variantvaksiner. Legemiddelverket har så langt behandlet 54 meldinger om mistenkte bivirkninger.

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være på linje med det man har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.

Les mer om godkjente oppdaterte variantvaksiner

Undersøkelser om langvarige plager

Vi følger med for å fange opp signaler på eventuelle senbivirkninger, men så langt er det ikke oppdaget bivirkninger som oppstår lang tid etter vaksinasjon. Det er så langt heller ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig plager, som utmattelse eller hodepine. Langvarig vil si dersom plagene har vart mer enn tre måneder.

– Vi oppfordrer de som opplever langvarige plager etter vaksinering om å kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker, og melde dersom det er mistanke om bivirkning. Meldingene gir et øyeblikksbilde på meldetidspunktet. Vi oppfordrer derfor til å melde på nytt med oppdaterte opplysninger dersom plager blir langvarige, sier overlege Sigurd Hortemo.

Legemiddelverket har mottatt 28 meldinger om mistenkte bivirkninger som gjelder langvarig utmattelse og 274 meldinger om vedvarende hodepine. Vi undersøker derfor dette nærmere for å se om det er økt risiko for slike plager etter vaksinering mot covid-19. 

Folkehelseinstituttet gjennomfører store befolkningsundersøkelser der deltakerne regelmessig svarer på spørsmål om blant annet utmattelsestilstander, menstruasjonsforstyrrelser, langvarig hodepine og andre vedvarende symptomer etter vaksinasjon.

Resultatene fra slike undersøkelser var viktige da europeiske legemiddelmyndigheter avgjorde at kraftige menstruasjonsblødninger skulle føres opp på listen over mulige bivirkninger for koronavaksinene Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna).  

Les mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser 

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no