Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 24. august 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at 6,4 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 27 830 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 15 842 meldinger behandlet. 2456 er klassifisert som alvorlige og 13 386 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Mistanke om ett tilfelle med MIS-C etter vaksinasjon i Danmark

MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) er en sjelden tilstand med vedvarende feber og betennelser i flere organer som er sett hos barn som har hatt covid-19-infeksjon. Danske myndigheter melder at de har fått rapport om ett tilfelle av MIS-C hos en ung gutt som ikke har hatt infeksjon med covid-19. Det mistenkes at MIS-C kan være utløst av vaksinasjon med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og tilfellet undersøkes derfor nærmere i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

I Danmark er om lag 300.000 barn i aldersgruppen 12 -19 år vaksinert med minst en dose koronavaksine.

I Norge har vi nylig begynt vaksineringen av 16 - 17-åringer, mens mange unge over 18 år er ferdig med andre dose. Foreløpig har bare barn under 16 år med underliggende sykdommer og risiko for alvorlig covid-19-sykdom fått tilbud om vaksine.

- Vi har ikke fått noen meldinger med mistanke om MIS-C som bivirkning etter vaksinering hos barn og unge i Norge. Helsepersonell bør sette seg inn i symptomene på MIS-C, og melde alle tilfeller de mistenker kan ha oppstått etter vaksinering, oppfordrer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Mer enn 366 millioner doser er satt med covid-19 vaksinene Comirnaty i EU og EØS-området. Fem millioner av disse vaksinerte var under 18 år.

Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn (MIS-C) etter covid-19 infeksjon

MIS-C er en veldig sjelden, men alvorlig tilstand som kan opptre 2-6 uker etter covid-19 infeksjon. Typiske symptomer er vedvarende høy feber, utslett og betennelse i flere organer. Man regner med at det er om lag 1 tilfelle per 3000 barn som har hatt covid-infeksjon. Mellom 25 og 30 tilfeller er sett i Norge frem til nå. Barn som får denne tilstanden må oftest legges inn på sykehus. Det finnes god behandling, og erfaringen så langt tyder på at de som rammes har god prognose.

Se nærmere beskrivelse av MIS-C i Pediatriveilederen

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no