Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 27. juli 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 22 520 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 13 522 meldinger behandlet. 2 073 er klassifisert som alvorlige og 11 449 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn tre millioner personer er vaksinert. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Langvarige bivirkninger

Vi har foreløpig lite kunnskap om eventuelle langvarige bivirkninger etter koronavaksinasjon. Derfor er det viktig at de meldingene vi mottar er så fullstendige som mulig. Det gir oss grunnlag for å vurdere hendelsene i samarbeid med andre europeiske land.

Legemiddelverket har fått meldinger om symptomer som har vart flere uker etter koronavaksinasjon, for eksempel meldinger om langvarig tretthet (fatigue) eller hodepine. Meldingene gir et øyeblikksbilde og vi mangler ofte opplysninger om hvor lenge symptomene varer.

Pasienter som opplever langvarige plager bør ta kontakt med lege som kan vurdere tilstanden og eventuelt sende en bivirkningsmelding. Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om ukjente og/eller alvorlige bivirkninger. Legen har som regel verdifull informasjon om sykdomsbildet og kan gi objektive beskrivelser av symptomer og diagnoser.

- Vi ønsker utfyllende opplysninger fra de som tidligere har meldt om plager som har vart i flere uker. Send oss gjerne en ny melding med opplysninger om symptomene vedvarer eller om de har gått over. Skriv da helst at du har sendt en melding tidligere, sier overlege Sigurd Hortemo.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet

 • når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose

 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose

 • svar på eventuelle blodprøver

 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no