Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 29. mars 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 11,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 58 702 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 31 270 meldinger behandlet. 5 883 er klassifisert som alvorlige og 25 387 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere.

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.

Rapporten er basert på bivirkningsmeldinger som er mottatt og behandlet innen 29. mars 2022. Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.

For tiden gis det få koronavaksiner og antall bivirkningsmeldinger synker. Derfor vil vi fremover publisere rapport og nyhet en gang i måneden. Vi jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Neste rapport og nyhet vil bli publisert torsdag 21. april.

Vaksinering av gravide

Gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom som kan gi alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Det er meldt om alvorlig sykdom hos uvaksinerte gravide også etter smitte med omikron. FHI anbefaler derfor at gravide vaksinerer seg.

I Norge er vaksinasjonsdekningen blant gravide god. Blant kvinner som fødte i januar var ca. 70 % vaksinert mot covid-19. Vi har mottatt og behandlet 121 meldinger om hendelser relatert til svangerskap, fødsel og nyfødte der mor er vaksinert. Meldinger som gjelder gravide blir ofte automatisk klassifisert som alvorlige. De aller fleste meldingene handler om komplikasjoner som er vanlige under svangerskap, som for eksempel spontanaborter og blødninger. Det er derfor ikke uventet at vi får slike meldinger når dette skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon.

Ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner

Tidligere studier har vist at det ikke er økt risiko for spontanabort hos kvinner vaksinert i første trimester. I en ny nordisk studie har forskere brukt data fra helseregistre i Norge og Sverige til å studere om vaksinering i svangerskapet var forbundet med risiko for svangerskapskomplikasjoner. Studien sammenligner vaksinerte gravide med uvaksinerte. Det ble ikke sett noen økt forekomst av komplikasjoner hos de som mottok vaksine i svangerskapet. De fleste vaksinerte hadde fått vaksine i andre eller tredje trimester.

– Vaksinasjonsdekningen blant gravide i Norden er god. Det er derfor betryggende at denne store studien viser at det ikke er økt risiko for ulike svangerskapskomplikasjoner hos vaksinerte mødre, sier overlege Ingrid Aas.

Studien ble gjort i tidsrommet mai 2021 og januar 2022. Det var ingen forskjell på om kvinnen ble vaksinert med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) eller Spikevax (Moderna). Det var heller ingen forskjeller mellom kvinner om de var vaksinert i andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Les Covid-19-vaksinasjon gir ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner (fhi.no, FHI har avpublisert nyheten)

Råd og informasjon for gravide og ammende (FHI.no)

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no