Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 31. august 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 6,9 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 29 476 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 16 330 meldinger behandlet. 2544 er klassifisert som alvorlige og 13 786 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Unge får oftere de vanlige bivirkningene

Unge har et mer aktivt immunforsvar enn eldre. Derfor får de også gjerne kraftigere reaksjoner og opplever oftere de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, som for eksempel feber, hodepine og muskelsmerter.

- Disse svært vanlige bivirkningene kommer særlig etter andre dose. De kan være plagsomme, men går over. Dersom de ikke går over etter 2-3 dager eller du opplever andre symptomer, bør du kontakte lege, sier overlege Ingrid Aas.

Disse vanlige bivirkningene er et tegn på at kroppen jobber og gjør immunforsvaret rustet til å håndtere koronaviruset. Vi reagerer ulikt på vaksiner og du er godt beskyttet mot covid-19-infeksjon selv om du ikke opplever disse bivirkningene.

Les mer om hvilke bivirkninger unge kan forvente etter koronavaksinasjon.

Følger nøye med

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Vi oppfordrer barn og unge som opplever plagsomme bivirkninger til å ta kontakt med helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Slik melder du bivirkninger

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no