Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 4. januar 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 10,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 48 682 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 25 666 meldinger behandlet. 4 527 er klassifisert som alvorlige og 21 139 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Meld igjen ved vedvarende symptomer

Per 4. januar har over 1 645 000 fått en tredje dose eller oppfriskningsdose. Foreløpig har vi ikke sett andre bivirkninger etter tredje dose eller oppfriskningsdose enn de vi har sett etter første og andre dose. Det er svært nyttig at helsepersonell og vaksinerte oppgir hvilken dose bivirkningsmeldingen gjelder når de melder.

Det er foreløpig begrenset kunnskap om eventuelle langvarige bivirkninger etter koronavaksinasjon. Bivirkningsmeldingene gir et øyeblikksbilde og vi vet derfor ikke hvor lenge symptomene varer. Det kan derfor være nødvendig at legen eller den vaksinerte melder på nytt med oppdaterte opplysninger.

- De som har symptomer i mange uker etter vaksinering bør kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker. Legen har erfaring og kunnskap om pasienten og kan gi oss utfyllende informasjon som er nødvendig for å vurdere eventuell sammenheng med vaksine, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Menstruasjonsforstyrrelser

Folkehelseinstituttet gjør befolkningsundersøkelse med studier i forskjellige aldersgrupper. De første analysene ble gjort i aldersgruppen 18-30 år og resultatene viser en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser i denne aldersgruppen etter vaksinering. Les Folkehelseinstituttets råd om vaksinasjon etter menstruasjonsforstyrrelser.

Legemiddelverket har så langt behandlet 2 745 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. Mindre enn 10% av meldingene om menstruasjonsforstyrrelser klassifiseres som alvorlige.

Les mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser (legemiddelverket.no)

Mistenkte bivirkninger hos ungdom 12-17 år

Behandling av bivirkningsmeldinger i aldersgruppen 12-17 år er høyt prioritert. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Per 4. januar er det satt over 431 000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 4. januar 2021, har vi mottatt og behandlet 379 meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse er 50 klassifisert som alvorlige, dette inkluderer to meldinger om perikarditt og tre meldinger om myokarditt.

Les om: FHIs anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no