Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 6. juli 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 19 054 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 12 257 meldinger behandlet. 1 768 er klassifisert som alvorlige og 10 489 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn 2,8 millioner personer er vaksinert. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Kjente bivirkninger

Legemiddelverket får meldinger om alle typer reaksjoner og hendelser etter vaksinasjon, med en overvekt av kjente og lite alvorlige bivirkninger. Mest vanlig er forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. Disse bivirkningene er beskrevet i produktinformasjonen. Denne oppdateres dersom det meldes nye bivirkninger som europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) mener har en sannsynlig sammenheng med vaksinen.

Gi utfyllende opplysninger når du melder

Mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger er viktigst å melde. Vi arbeider systematisk for å plukke opp signaler om nye og ukjente bivirkninger og prioriterer derfor å behandle de alvorlige meldingene først. For at det skal bli lettere for oss å vurdere meldingene oppfordrer vi alle som melder å gi så utfyllende informasjon som mulig.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet

 • når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • tidligere sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når du har tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose

 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose

 • svar på eventuelle blodprøver

 • om lege har vært kontaktet

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Vaksinesvikt

Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig syk med covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Dette regnes som en bivirkning og skal meldes via melde.no. Meldinger om mulig vaksinesvikt følges opp ved at det innhentes informasjon om hvilken virusvariant som er påvist, om pasienten har underliggende sykdommer eller andre faktorer som kan forklare lavere respons på vaksinen enn forventet.

Folkehelseinstituttet overvåker tilfeller med positiv test på koronavirus (Sars-Cov-2) hos fullvaksinerte.

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no