Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 7. desember 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 8,9 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 44 461 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 24 009 meldinger behandlet. 4 083 er klassifisert som alvorlige og 19 926 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

I desember publiseres bivirkningsrapport og nyhet i uke 49 og 50. Første publisering etter nyttår blir i uke 1. Vi jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Informer om dose i meldingen

Vi skiller mellom en tredje dose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar for å få best mulig beskyttelse mot covid-19, og en oppfriskningsdose (også kalt boosterdose) som kan tilbys hele befolkningen. FHI har anbefalt alle over 18 år å ta en oppfriskningsdose. Per 5. desember har over 802 000 fått en tredje dose eller oppfriskningsdose. Se vaksinasjonsstatistikk fra FHI.

- Det er foreløpig ikke sett andre bivirkninger etter tredje dose eller oppfriskningsdose enn de vi har sett etter første og andre dose. Det er svært nyttig at helsepersonell og vaksinerte oppgir hvilken dose bivirkningsmeldingen gjelder, forteller overlege Ingrid Aas ved Legemiddelverket.

Det er så langt satt over 7,1 millioner doser med Comirnaty (Pfizer/BioNtech) og mer enn 1,6 millioner doser med Spikevax (Moderna) i Norge.

Vanlige vaksinebivirkninger kan påvirke sykdommer

Det er kjent at infeksjonssykdommer og feber kan påvirke eksisterende sykdom. Blant annet øker faren for ustabilt blodsukker, blodtrykket kan øke, og effekten av blodfortynnende medisiner som Marevan, kan påvirkes. På samme måte kan vanlige vaksinereaksjoner som feber, oppkast og diare, utløse symptomer eller forverre allerede eksisterende sykdom. Som følge av dette kan det være behov for ekstra kontroller, for eksempel for å måle blodtrykk- eller blodsukker, og eventuelt justere doseringen på medisiner.

Se oversikt over sykdommer som kan påvirkes av vanlige vaksinebivirkninger

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no