Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. februar 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 2215 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 1204 meldinger behandlet. 208 er klassifisert som alvorlige og 996 er klassifisert som lite alvorlige.

Meldingene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge. 

Yngre får kraftigere reaksjoner

Flertallet av meldingene gjelder svært vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse bivirkningene er kjent fra godkjenningsstudiene og kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent i 2-3 døgn. Slike bivirkninger er meldt for både mRNA-vaksinene (Comirnaty, Moderna) og virusvektorvaksinen til AstraZeneca. Det er vanlig at reaksjonene er kraftigere etter den andre dosen for mRNA-vaksinene, mens for AstraZeneca-vaksinen ser det ut til at mange får kraftige bivirkninger etter første dose, men opplever mindre reaksjoner etter andre dose.

Mange meldinger om disse kjente bivirkningene kan tyde på at flere ikke var forberedt på hvor kraftige disse reaksjonene kunne være. Bivirkningene kan være ubehagelige, og det er ikke uvanlig at man føler seg så syk at det er nødvendig å være hjemme et par dager fra jobb, sier overlege Sigurd Hortemo.

Mange land har nå begynt å vaksinere helsepersonell og yngre aldersgrupper. Disse svært vanlige, men ubehagelige bivirkningene rapporteres i hele Europa. Eldre får ofte en mindre kraftig respons på vaksinene enn de yngre. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom bivirkninger og effekten av vaksinen. Ulike personer reagerer ulikt på vaksinene, og personer som ikke får bivirkninger etter vaksinasjon vil også være godt beskyttet mot covid-19.

Les om de vanlige bivirkningene for koronavaksinene

Se råd fra FHI dersom du opplever symptomer etter koronavaksinasjon

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger. Bemanningen hos FHI er styrket og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere.

Befolkningen har anledning til å melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Internasjonalt samarbeid 

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no