Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 26. januar 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

150 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinering er behandlet. Meldingene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke rapporten et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Legemiddelverket har totalt mottatt 391 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 150 meldinger behandlet. 58 er klassifisert som alvorlige og 92 er klassifisert som lite alvorlige. Det er ingen nye signaler om uventede eller alvorlige bivirkninger knyttet til koronavaksinene som nå er i bruk.

Flinke til å melde

For å oppdage eventuelle nye bivirkninger må bruken av en koronavaksine overvåkes nøye. Rask rapportering fra helsepersonell og pasienter ved mistanke om nye, uventede eller alvorlige bivirkninger er svært viktig. Slik får vi mer kunnskap slik at myndighetene kan reagere raskt og eventuelt justere råd om bruken av vaksinene.

- I Norge har helsepersonell lav terskel for å melde ved mistanke om bivirkninger og hendelser som skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. Det er vi glade for. Vi styrker nå bemanningen slik at vi får større kapasitet til å håndtere bivirkningsmeldingene, sier overlege Sigurd Hortemo.

Selv om en mistenkt bivirkning er meldt betyr det ikke nødvendigvis at den er forårsaket av vaksinen. Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS).

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Internasjonalt samarbeid

Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no