Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldte bivirkninger etter koronavaksine per 14. januar 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er pr. 14. januar meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon. Foreløpig er 13 av disse vurdert. Vanlige bivirkninger kan ha medvirket til alvorlig forløp hos skrøpelige eldre.

Tallene i selve rapporten inkluderer de tretten meldingene som er vurdert av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. De øvrige meldingene er under behandling.

Alle meldinger om dødsfall etter vaksinasjon blir nøye vurdert.

- Vi kan ikke utelukke at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Les mer: Bruk av mRNA-vaksiner hos eldre

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet vurderer sammen alle meldinger om bivirkninger. Som følge av dette har Folkehelseinstituttet presiserte rådene om at for svært skrøpelige eller terminalt syke pasienter, bør det gjøres en individuell vurdering av om nytten ved vaksinasjon er større enn risikoen for eventuelle bivirkninger.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no