Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Metodevurderinger for Nye metoder i 2023

Publisert:

Endringer

I 2023 leverte DMP 66 metodevurderinger pluss 24 enklere beslutningsgrunnlag, totalt 90 leveranser, til Nye metoder. Disse brukes av Beslutningsforum som faglig grunnlag for å ta stilling til om nye behandlinger skal tas i bruk.

-    Aldri før har vi hatt så mange leveranser til Nye metoder. Vi gjorde et godt innhugg i køen i 2023. Det betyr at vi har blitt ferdige med saker som har ligget i kø i en lengre tid. Derfor har gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt, men det betyr ikke at vi bruker lenger tid eller leverer mindre enn tidligere, sier områdedirektør Einar Andreassen i DMP.

Færre oppdrag

Siden oppdragsmengden har vært større enn kapasiteten over flere år, var det fram til 2022 stor kø av bestilte metodevurderinger, på det meste over 40 saker. Siden har aktørene i Nye metoder jobbet sammen for å effektivisere arbeidet.

Gapet mellom bestillinger til og leveranser fra DMP snudde i 2023. Oppdragsmengden ble halvert og kan forklares med overgangen til anmodning i mai 2023.

- Vi forventer at saksbehandlingstiden skal gå ned i 2024 når vi ser effekten av redusert oppdragsmengde. Vi håper at ulike tiltak i Nye metoder-systemet, særlig at firmaene selv anmoder om vår vurdering når de har dokumentasjon klar, vil effektivisere systemet og føre til mindre ventetid, sier Andreassen. 

Saksbehandlingstid og prioritering

Saksbehandlingstiden for legemidler som finansieres gjennom spesialisthelsetjenesten varierte fra 20 til 713 dager. Gjennomsnittet var 316 dager. Flere av sakene med lang saksbehandlingstid hadde ventet veldig lenge før saksbehandlingen startet. For eksempel hadde saken med lengst behandlingstid ligget 464 dager i kø før saksbehandling startet, dager som teller med i gjennomsnittstiden. Denne saken, som gjaldt daratumumab til amyloidose, ble nedprioritert da legemiddelet allerede var tatt i bruk. 

I flere saker har det vært avbrudd i saksbehandlingen i påvente av ytterligere dokumentasjon og informasjon fra firma og tilbakemelding fra klinikere. 

- Vi prioriterer bevisst hvilke saker som haster mest. Vi vet at det alltid er pasienter som venter og håper i andre enden. Hva slags behandling pasientene allerede har, er noe av det vi legger vekt på. Slike prioriteringer gjør vi alltid i tett dialog med de andre aktørene i systemet, særlig RHFene. Vi er også helt avhengig av gode innspill fra de kliniske miljøene, sier Andreassen.

Les også: Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2023 (nyemetoder.no)

Les om hva en metodevurdering er

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no