Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ny generisk gruppe ført på narkotikalisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

3.mai 2023 førte Legemiddelverket opp en generisk nitazengruppe på narkotikalisten i Forskrift om narkotika.

3. februar i år sendte Legemiddelverket på høring et forslag om oppføring av en ny generisk gruppe på narkotikalisten. Høringsrunden er ferdig og nitazengruppen er nå ført opp.

Nitazener er syntetiske opioider som antas å være svært potente selv ved lave doser, ha stort misbrukspotensiale og være dødelige selv ved lave doser.

Av hensyn til folkehelsen er det viktig å få disse stoffene regulert som narkotika.

Dette blir den tolvte generiske gruppen i narkotikalisten og denne gruppen vil blant annet omfatte stoffene protonitazen og etazen. Alle stoffene som omfattes av gruppedefinisjonen underlegges samme kontroll som allerede oppførte stoffer.

Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) - Lovdata

Se flere nyheter