Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ny oppdatert versjon av Spikevax er godkjent

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Den vitenskapelige komitéen (CHMP) i EMA har anbefalt å godkjenne en ny oppdatert vaksine (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5) for å gi bredere beskyttelse mot covid-19.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) er godkjent for bruk hos personer 12 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19.

Det er Folkehelseinstituttet som gir anbefalinger om bruk av vaksiner i Norge og  når de ulike variantene eventuelt vil tilbys i landets kommuner. 

Oppdatert versjon

Vaksinen er en oppdatert versjon av den originale vaksinen Spikevax (Moderna). Den nye vaksinen retter seg mot det opprinnelige covid-19 viruset i tillegg til omikron-variantene BA.4 og BA.5. Hensikten med å oppdatere vaksinen er å tilpasse den til sirkulerende varianter av koronaviruset.

Basis for godkjenningen

Bortsett fra selve mRNA komponenten, har den opprinnelige vaksinen og variantvaksinene samme innhold. Vaksinene er så like at resultater fra studier på én variant av vaksinen er overførbare til neste variant. 

Godkjenningen av Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 er basert på data fra flere kilder

  • Store kliniske studier som viste at den opprinnelige vaksinen (Spikevax) ga god beskyttelse mot covid-19 og hadde akseptable bivirkninger.  

  • Kunnskap om effekt og bivirkninger etter omfattende bruk av den opprinnelige vaksinen. 

  • En mindre klinisk studie som viste at den første variantvaksinen (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1) ga god immunrespons mot både Wuhan- og omikron BA.1 -varianten av viruset.  

  • Laboratoriestudier som har vist at den siste variantvaksinen (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5) gir god immunrespons mot både Wuhan- og omikron BA. 4-5 -varianten hos mus.

Basert på disse dataene konkluderte CHMP med at Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 vil kunne gi god immunrespons mot omikron subvarianter BA.4 og BA.5.

Vaksinens sikkerhetsprofil forventes å være på linje med Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 og Spikevax.

En godkjenning (markedsføringstillatelse) gjelder i hele EU/EØS. En godkjenning i EU gjelder automatisk også i Norge.

Dette vet vi om den oppdaterte versjonen på godkjenningstidspunktet

Hvem er vaksinen godkjent for?

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) er godkjent for bruk hos personer 12 år og eldre som tidligere har fått grunnvaksinering mot covid-19. Vaksinen gis som en oppfriskningsdose. 

Hvilke virus-varianter virker den mot? 

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) retter seg mot omikron BA.4 og BA.5 og det opprinnelige covid-19 viruset.

Sikkerhet og bivirkninger

Bivirkninger som er sett i studier med de oppdaterte variantvaksinene har vært i tråd med det man har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene. De vanligste bivirkningene er forbigående plager som smerter på stikkstedet, trøtthet, hodepine, muskelsmerter og feber.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon.

Se EMAs pressemelding om godkjenningen av den oppdaterte versjonen 

Det er EUs strategi å kunne tilby et bredt utvalg av ulike vaksiner rettet mot ulike varianter av covid-19 viruset (SARS-CoV-2). Se oversikt over koronavaksiner som er godkjent eller under godkjenning.

Klikk på overskriftene nedenfor for å lese mer om vaksinen:

Slik virker vaksinen

Vaksinen virker på samme måte som Spikevax. Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) inneholder mRNA som koder for spiken på det opprinnelige covid-19 viruset og mRNA som koder for spiken på omikron BA.4 og BA.5.

CHMP (komitéen for legemidler til mennesker)

Komiteen tar beslutninger knyttet til alle legemidler som behandles i sentral prosedyre. CHMPs utredninger av legemiddelsøknader gjøres som regel av to land (rapportør og co-rapportør) og sikrer at produkter oppfyller krav til kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Andre viktige oppgaver for CHMP er sikkerhetsovervåkningen av legemidler etter at de er kommet på markedet, vitenskapelige råd til legemiddelindustrien, og utarbeidelse av retningslinjer for legemidler. Norge har to representanter i komitéen.

Overvåking av bivirkninger

Vaksinene vil være under nøye overvåkning av EMAs komité for legemidler til mennesker (CHMP) og EMAs sikkerhetskomité (PRAC) med tanke på nytte og risiko etter at godkjenning er gitt.

Les mer om bivirkningsovervåking av koronavaksiner

 

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no