Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nye stoffer på narkotikalisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Narkotikalisten ble nylig oppdatert med to nye stoffer. I tillegg ble et stoff som tidligere kun var nasjonalt regulert, oppdatert med internasjonal regulering.

11. januar 2023 ble det oppført nye stoffer på narkotikalisten uten høring.

Stoffene oppføres i narkotikalisten som følge av vedtak i FNs narkotikakommisjon.

Følgende tre stoffer ble vedtatt oppført ved 2022-møtet i Narkotikakommisjonen;

  • brorfin

  • metonitazen

  • bk-EBDB (eutylon)

Brorfin og metonitazen er nye stoffer på narkotikalisten.

bk-EBDB (eutylon) har vært nasjonalt regulert som narkotika, men er nå også internasjonalt regulert.

Se oversikt over stoffene i kunngjøringsmanuskriptet.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

narkotikakontroll@dmp.no