Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om legemidler nr. 4 2024

Publisert:

Endringer

Stor etterspørsel og uforutsigbar levering har ført til mangel på diabeteslegemidlet Ozempic. Bruk av utenlandske pakninger for å løse mangelsituasjonen har medført svært høye kostnader for Folketrygden.