Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om legemidler nr. 6 2024

Publisert:

Endringer

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har undersøkt om GLP-1-analoger gir risiko for selvmord, selvmordstanker og selvskading. Etter en gjennomgang av tilgjengelige data er konklusjonen at EMA ikke finner en slik sammenheng

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

22 89 77 00

redaksjonen@dmp.no