Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om legemidler nr. 8 2024

Publisert:

Endringer

Antallet brukere av protonpumpehemmere (PPI) er økende. De siste årene har mer enn én av ti innbyggere i Norge fått utskrevet minst en resept på protonpumpehemmer årlig.

Se flere nyheter