Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Øker prisen på antibiotika

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Antibiotika er viktige legemidler og forsyningen er sårbar. Derfor øker vi prisen på en gruppe eldre antibiotika, som på grunn av lav pris og lite salgsvolum, kan risikere å forsvinne fra det norske markedet.

​​​De siste årene har det vært mangelsituasjoner på antibiotika i hele Europa. I Norge og andre nordiske land bruker vi fremdeles smalspekteret antibiotika som førstevalg i behandlingen. Bruk av smalspektret antibiotika er en viktig del av strategien for å bremse resistensutvikling. I 2022/23 har det blant annet vært mangel på fenoksymetylpenicillin som brukes i behandlingen av luftveisinfeksjoner. ​

Utvalgte antibiotika

Både pris og salgsvolum på antibiotika er lave, samtidig er den generelle pris- og valutakursutviklingen ugunstig. Sammenlignet med Danmark og Sverige er også de norske prisene lavere. 

- Lav pris har vært et tema som har gått igjen når vi diskuterer situasjonen med legemiddelfirmaene. Antibiotika er viktige legemidler, og vi øker derfor prisen for å gjøre det mer attraktivt å levere til Norge. Vi har spesielt tatt hensyn til legemidler til barn. Prisøkningen skal komme produsenten til gode, sier enhetsleder Hallstein Husbyn.

- Både Folketrygden og pasienter vil få høyere utgifter, men prisøkningen for den enkelte pasient blir ikke stor. For eksempel vil prisen på en antibiotikamikstur øke fra 100 til 150 kroner. Det er bedre med litt høyere pris på antibiotikapakningene enn at de forsvinner fra det norske markedet, presiserer Husbyn.

Legemiddelverket har gjort en skjønnsmessig vurdering og økt nivået på apotekenes innkjøpspris og trinnpris på 15 virkestoffer, i hovedsak antibiotika som brukes i primærhelsetjenesten. Listen er utarbeidet i samarbeid med sentrale fagmiljøer som hos Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten og Folkehelseinstituttet.

Se informasjon​​​​​ til aktuelle leverandører:

Spørreundersøkelse til legemiddelfirmaene

Små markeder med få pasienter er lite attraktive for legemiddelfirmaene. Lav pris og lite salgsvolum er hovedårsaken til at godkjente legemidler, særlig generika, ikke markedsføres eller trekkes fra markedet i Norge. Dette viser svar på vår spørreundersøkelse til firmaene som ble gjort sommeren 2022.​

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no