Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Økt risiko for utvikling av meningeom ved bruk av klormadinonacetat og nomegestrolacetat

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er økt risiko for å utvikle meningeom (hjernehinnesvulst) ved bruk av klormadinonacetat eller nomegestrolacetat, først og fremst ved høye doser over lengre tid.

Resultater fra to franske studier viste en økt risiko for å utvikle meningeom etter bruk av høye doser klormadinonacetat eller nomegestrolacetat. Risikoen øker med opphopende doser. Studiene har ikke vist en økt risiko for meningeom ved bruk av legemidler med lavdose (2 mg) klormadinonacetat eller prevensjonsmidler med lavdose (2,5 mg) nomegestrolacetat. Zoely er det eneste markedsførte legemidlet som inneholder ett av disse virkestoffene i Norge. Zoely er et prevensjonsmiddel med lavdose (2,5 mg) nomegestrolacetat. Fordi risiko for meningeom øker med økende opphopende doser, skal ikke lavdose produkter brukes av pasienter som har eller har hatt meningeom.

Råd til leger og helsepersonell

  • Klormadinonacetat eller nomegestrolacetat skal ikke brukes av pasienter med meningeom eller som tidligere har hatt meningeom.

  • Overvåk pasienter for meningeom.

  • Stopp behandling dersom pasienten blir diagnostiert med meningeom.

  • Legemidler som inneholder kloradinonacetat (5-10 mg/tablett) eller nomegestrolacetat (3,75-5 mg /tablett) er kun indisert når annen behandling ikke er tilstrekkelig. Behandling skal begrenses til lavest effektive dose og kortest mulig varighet.

Råd til pasienter

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til endokrinologer, gynekologer og fastleger.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no